• BIST 100 -2,03% 93.319
  • Dolar 0,15 5,90
  • Euro 0,62 6,52
  • Altın 0,09 280,42

Vatan Partisi’nden Mersin Milletvekillerine açık mektup

Vatan Partisi Mersin İl Örgütü İşçi Sendika Büro Başkanı Av. Aykut Babacan ve Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Ali Rıza Taşdelen, Mersin Milletvekillerine açık mektup yayımlayarak, İşsizlik Sigortası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin açıklama yaptı.

Vatan Partisi’nden Mersin Milletvekillerine açık mektup

Av. Aykut Babacan ve Ali Rıza Taşdelen’in ortak açıklaması aynen şöyle:

MERSİN MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK MEKTUP

Sayın Ali Cumhur TAŞKIN,

Sayın Ali Mahir BAŞARIR,

Sayın Alpay ANTMEN,

Sayın Baki ŞİMŞEK,

Sayın Behiç ÇELİK,

Sayın Cengiz GÖKÇEL,

Sayın Hacı ÖZKAN,

Sayın Lütfi ELVAN,

Sayın Olcay KILAVUZ,

Sayın Zeki Hakan SIDALI,

Sayın Zeynep Gül YILMAZ,

16 Ekim 2020 tarihinde TBMM’ye sunulan İşsizlik Sigortası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, işçi haklarına yönelik tehlikeler içermektedir.

Kanun teklifinin 28. Maddesinde 25 yaşını doldurmamış ve 49 yaş üstü işçilerin işverenler tarafından belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmasına imkan tanımaktadır. Bu düzenlemenin sonucu, belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesinin ardından kıdem ve ihbar tazminatı alamamaları, iş güvencelerinin ve işe iade davası açma haklarının bulunmamasıdır.

25 yaş altı ve 49 yaş üstü işçiler için getirilmesi öngörülen düzenlemelerin engellenmemesi durumunda, bu uygulama, 25-49 yaş arasındaki işçileri de kapsayacak şekilde genişletilebilecektir.

Kanun teklifinde kıdem tazminatı hakkına yönelik ikinci tehdit, tam zamanlı veya tam süreli çalışan işçilerin kısmi zamanlı veya kısmi süreli çalışmaya geçişlerinin, belli bir vergi indirimi sağlanarak, teşvik edilmesidir. Çalışma mevzuatımıza göre, işçinin işyerinde tüm çalışma süresine ilişkin kıdem tazminatı işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır. 10 yıllık bir işçinin ücretine zam yapılır ve işçi bir gün bile bu zamlı ücretle çalışırsa, işten ayrıldığında alacağı kıdem tazminatı bu zamlı ücret üzerinden hesaplanacaktır. Aynı durum, işçinin ücretinin düşürülmesi halinde de geçerlidir. Tam süreli çalışırken, kanun teklifinde öngörülen teşvikle birlikte kısmi süreli çalışmaya geçirilen işçilerin işten çıkarılması durumunda, ödenecek kıdem tazminatı, kısmi süreli çalışırken aldığı ücret üzerinden hesaplanacaktır. İşçinin haftada 45 saat yerine 22,5 saat veya günde 9 saat yerine 4,5 saat çalışması durumunda, tüm çalışma süresi için hesaplanacak kıdem tazminatı yarıya indirilmiş olacaktır.

Sosyal Güvenlik Kanununa göre, işçilerin yaşlılık aylığına hak kazanabilmesi veya emekli olabilmesi için, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları koluna belirli bir süre prim ödemeleri gerekmektedir. Bir işyerinde çalışmaya başlayan her işçinin ücretinin yüzde 9’u bu amaçla kesilir. İşverenler de işçi ücretinin yüzde 11’i kadar bir katkıda bulunur.

Yasa teklifinin 32. maddesinde, ‘işe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup’ ‘ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan’ işçiler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına işçi ve işverenden prim alınmaması düzenlemesi getirilmektedir. Bunun anlamı, bu şekilde çalışan işçinin yaşlılık aylığına veya malullük aylığına hak kazanabilmesi için gerekli prim gün sayısının hesabında, bu çalışmasının dikkate alınmamasıdır. Emeklilik koşullarının zaten çok ağır olduğu günümüz koşullarında, gençlerin emeklilik hakkını daha da zorlaştıran bu düzenleme kabul edilemez.

Yasa teklifinin 8. maddesinde kaçak işçi çalıştırmışken, bu durumu kabul eden ve kaçak işçileri kayıt altına alan işverene büyük imkânlar getirilirken, kaçak çalıştırılmış olan işçilerin önemli hakları ortadan kaldırılmaktadır.

Kaçak işçi çalıştıran işverenlerin tespiti ve kaçak çalışmanın önlenmesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevidir. Kanun teklifi bu şekliyle kabul edilirse, kaçak işçi çalıştırmış olan işverenler affedilmektedir. İşveren eğer prim indirimi, teşvik ve çeşitli desteklerden yararlanmışsa, kaçak işçi çalıştırmış olması nedeniyle herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır. Buna karşılık, kaçak çalıştırılmış olan işçinin bu döneme ilişkin ücret dışı hak talepleri ortadan kaldırılmaktadır. Kaçak çalıştırılan işçinin, SGK’ya başvurarak kaçak çalıştırılmış olduğu günler için sosyal güvenlik primlerinin yatırılmasını talep etme hakkı yok edilmektedir. Bu hakkın ortadan kaldırılması, SGK’nın prim geliri, Devletimizin de gelir vergisi geliri kaybına yol açacaktır. Kanun teklifinde, işverenlere geçmişte sağlanmış olan maddi teşviklerin süresi uzatılmakta ve ek teşvikler getirilmektedir. Bu teşvikler de işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.

Vatan Partisi, kıdem tazminatı, gençlerin emeklilik hakkı ve kaçak işçi çalıştırılması konularında işçi aleyhine önemli düzenlemeler içeren bu kanun teklifine karşı çıkmaktadır. Böyle bir teklif, milletimizin birlik ve beraberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, ülkemizde huzursuzluk çıkarmak, iç cephedeki birliği bozmak isteyenlerin işine yarayacak bir girişimdir. Milletvekillerimizden beklentimiz, Mustafa Kemal ATATÜRK döneminde, 1936 yılında çalışma mevzuatımıza giren kıdem tazminatı hakkına ve işçinin iş güvencesine yönelik tehlikelerin bertaraf edilmesidir.

Bilgilerinize sunarız.       

  • 1